Strona główna

Pismo Święte od samego początku ukazuje nam życie ludzkie jako święty dar od Stwórcy. “Życie ludzkie jest bezcenne ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.” (św. JPII) Wiemy jednak, że można życie “przegrać”. Walka o nie zaczęła się już w Raju, kiedy Ewa i Adam ulegli szatańskiej pokusie. Odpowiedzią Boga na ludzką przegraną jest Jezus Chrystus, który przeszedł na ten świat, aby każdy z nas miał życie i to w obfitości. Ale… Boży dar spotyka się z ludzką wolnością, która dziś jest tak bardzo często atakowana przez moce piekielne. Szatan posługując się “podróbkami pełni życia” pragnie zatracenia się na wieki jak największej ilości ludzi, ukochanych dzieci Boga. W tę walkę – pomiędzy Życiem i śmiercią – został włączony każdy z nas. Co nam pozostało? Walczyć o życie, a właściwie o Życie.

Bogu niech będą dzięki za okres Wielkiego Postu, który jest wyjątkowym czasem, aby w Imię Jezusa i przy wsparciu całego Nieba na czele z Niepokalaną Maryją – Wspomożycielką chrześcijan, wypowiedzieć wojnę  temu wszystkiemu, co prowadzi do śmierci wiecznej.

Walka chrześcijanina

Św. Paweł i zachęta do walki duchowej (Ef 6,10-18)

“W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!”

Duchowy business plan

Po co to wszystko? Odpowiedź jest bardzo prosta – aby nie przegrać swojego życia! Spójrz, że firmy zarówno te duże – zwane korporacjami – jak i te mniejsze np. rodzinne, aby rozwijać się i przynosić zyski opracowują business plan. Pozwolę sobie na przyrównanie mojego i Twojego życia właśnie do korporacji, która chce nie tylko przetrwać na rynku konkurencji, lecz i przynosić zysk i to jak największy. Tak, mam pomnożyć wszystko to, co dał mi Pan. A czy pamiętaszprzypowieść o talentach? Można przynieść zysk i być nagrodzonym przez Króla. Można też zaprzepaścić dar i być skarconym. Aby pomnożyć “kapitał życia” będziemy przez najbliższe tygodnie pracować nad duchowym business planem. W jaki sposób? Każdego dnia zapraszam Ciebie do zobaczenia krótkiego filmu wideo i rozważenia podanej treści. A jak będziesz chciał, to podziel się swoim doświadczeniem z innymi w komentarzu do filmu lub na Facebooku.

Modlitwa – przeczytaj i rozważ

KKK 2725 Modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem pouczają nas, że modlitwa jest walką. Przeciw komu? Przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. Jeśli nie chcemy stale postępować według Ducha Chrystusa, nie możemy także stale modlić się w Jego imię. „Duchowa walka” nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy.

KKK 2726 W walce modlitwy musimy przeciwstawiać się – w nas samych i wokół nas – błędnym pojęciom o modlitwie. Niektórzy widzą w niej zwykły proces psychologiczny, inni wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. Jeszcze inni zaliczają ją do postaw i słów rytualnych. W podświadomości wielu chrześcijan modlitwa jest zajęciem, nie dającym się pogodzić z tym wszystkim, co mają do zrobienia; nie mają na nią czasu. Ci, którzy szukają Boga przez modlitwę, szybko zniechęcają się, gdyż nie wiedzą, iż modlitwa pochodzi również od Ducha Świętego, a nie od nich samych.

KKK 2727 Musimy również przeciwstawiać się mentalności „tego świata”; wsącza się ona w nas, jeśli nie jesteśmy czujni; na przykład prawdziwe miałoby być tylko to, co zostało sprawdzone rozumowo i naukowo (tymczasem modlitwa jest tajemnicą, która przekracza naszą świadomość i podświadomość); wartości produkcyjne i wydajność (modlitwa jest nieproduktywna, a zatem bezużyteczna); zmysłowość i wygodnictwo, kryteria prawdy, dobra i piękna (tymczasem modlitwa, „umiłowanie Piękna” [filokalia, jest pochłonięta chwałą Boga żywego i prawdziwego); przeciwstawiając modlitwę aktywizmowi, przedstawia się ją jako ucieczkę od świata. Tymczasem modlitwa chrześcijańska nie jest odwróceniem się od historii ani ucieczką od życia.

KKK 2728 Wreszcie, nasza walka powinna przeciwstawiać się temu, co odczuwamy jako nasze niepowodzenia w modlitwie: zniechęcenie z powodu oschłości, zasmucenie, że nie wszystko dajemy Panu, gdyż mamy „wiele posiadłości” (Por. Mk 10, 22). zawód, że nie zostaliśmy wysłuchani zgodnie z naszą własną wolą, zraniona pycha, która utwierdza się wskutek naszego poczucia niegodności, ponieważ jesteśmy grzesznikami, uczulenie na bezinteresowność modlitwy itd. Wniosek jest zawsze ten sam: po co się modlić? Aby przezwyciężyć te przeszkody, trzeba walczyć o pokorę, ufność i wytrwałość.